Checklista: Optimera kompetensförsörjningen

Våra rekryteringskonsulter tipsar!

Nu är det svårare än någonsin att få tag på rätt kompetens till sin organisation. Vi vill göra det enklare för dig. Följande artikel ger dig tips på hur ni kan optimera kompetensförsörjningen i samband med era rekryteringsprocesser. Våra rekryteringskonsulter Isse och Karin berättar.

Vad söker ni?

Säkerställ att ni har en långsiktig plan för hur ni ska möta företagets kompetensbehov. Gör en kompetenskartläggning och involvera de som kommer att beröras av processen. Öppna upp för olika perspektiv men se till att ni har samsyn på den profil ni söker.

Hur syns ni?

Viktigt att skapa en attraktiv och säljande annons som publiceras och delas i flera digitala kanaler. Undvik att formulera annonsen som en kravspec, fokusera i stället på vad NI som företag erbjuder i form av mjuka värden, såsom ledarskap, teamkänsla, hållbarhet, flexibilitet och utvecklingsmöjligheter.

Vad förmedlar ni?

Vilken känsla förmedlar ni som företag i era digitala kanaler? Kandidaten söker ofta information för att skapa sig en känsla om ert företag genom er hemsida eller sociala medier. Ert företags Employer Branding ska spegla känslan man får när man som kandidat möter er. För kandidaten är företagskultur många gånger viktigare än vad ni omsätter.

Ladda ner guiden som checklista!

Slide

Vill du ha stöd inför kommande rekryteringar? Kontakta Isse eller Karin

Du kan även få fler konkreta tips, råd och verktyg så att din organisation kan växa och må bra genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev

Slide

Följ oss i våra kanaler!

Fler inlägg