Interim Management

Interim Management

En räddare i nöden

Ibland händer det oförutsägbara. Er VD blir hastigt sjukskriven, eller också ökar arbetsbelastningen aggressivt och plötsligt vilket kräver en extra ledare för en stund. Oavsett varför behovet övergår er kapacitet just nu, vet vi vad som krävs. Svaret är Interim — bryggan till er permanenta lösning. Och ju tidigare vi kommer in i processen, desto snabbare kan vi göra skillnad.

Vad är interim?

Interim innebär att ni hyr in den ledande befattning ni behöver för stunden. Som en tillfällig lösning. Det är lika enkelt som att låna något av kollegan på kontoret bredvid. Men att låna innebär också att lämna tillbaka, och det behöver inte vara hela sanningen med interim. Den person som avlastar er lämnar förvisso arbetsplatsen när uppdraget är slutfört, men dess effekt; baserad på insikt, kunskap och erfarenheter, är er att förvalta.

 När lämpar sig interim?

Det finns flera tillfällen då interim är en god idé. Till exempel vid:

• Sjukskrivning

• Hög arbetsbelastning

• Pensionsavgång

• Förändring av den interna kulturen

• Implementering av nya system

• Föräldraledighet

• Expansion

Våra experter på området

Johan Forsander

Key Account Manager / Office Manager Jönköping
010-331 90 67

Staffan Johansson

CEO
076-677 26 91