Organisationsutveckling

Ta ett helhetsgrepp om er organisation

Vill du få din organisation att ro i takt och öka farten? När det krävs en mer genomgripande förändring är vår erfarenhet att detta ofta sker utan djupare tanke bakom och därmed uteblir också de nödvändiga effekterna.

Tillsammans utvecklar vi er organisation genom analys, plan, genomförande/insats, metodik, utvärdering och uppföljning.

Jag är intresserad!

Hur vi går tillväga

Vi börjar alltid med en första träff där vi ringar in förbättringspotential och vad som skymmer sikten för framgång. Därefter görs en djupare analys genom undersökningar och intervjuer av nyckelpersoner. Vår uppfattning är att det är av avgörande betydelse att en noggrann analys genomförs Vi möter ofta företagsledare och chefer som vittnar om at de vidtagit en rad olika åtgärder utan att uppnå det som varit viktigt för dem. Kort sagt –”undermålig analys” och därmed felaktiga åtgärder.

För att hjälpa företag och organisationer eller enskilda personer att få ut maximal effekt som är i paritet med insatta åtgärder, krävs en kvalitativ och väl genomförd analys. Det borgar i sin tur för att rätt åtgärd blir insatt och ett fullgott resultat uppnås. Analysen kan i vissa lägen vara ganska enkel och lätt att genomföra och i vissa lägen vara mer komplicerad och mer tidskrävande. Vi samråder alltid om vad som passar just er.

Med en bra analys som grund som visar på just ert behov av åtgärder utformar vi en plan för genomförande. Utfallet av planen och dess insatt åtgärder utvärderas efterhand för att mäta resultat och påvisa nödvändiga korrigeringar. Vid mer omfattande insatser tar vi även fram en kommunikationsplan. Kommunikationsplanen är viktig för att skapa förståelse och engagemang i hela organisationen.

Insatserna varierar naturligtvis efter behoven som råder. För att ni ska kunna ro i takt och öka farten behöver ni verktyg som ni till del säkerligen har själva men till del också kan behöva från en extern aktör som har specialiserat sig på den här typen av uppdrag. Vi har en stor verktygslåda med många verktyg i för att kunna matcha olika behov. Vi har även lång erfarenhet av HR arbete med tillhörande “verktyg” eller tjänster som det också kan stavas. Till höger kan du se ett axplock av våra tjänster som vi använder. Efter analys och beslut från er.

Vi utgår alltid från vad som är viktigt för kunden för att leverera rätt. Det gör vi med vår egen metodik kring funktionellt tänkande där vi kartlägger perspektiv som ledningen och medarbetare bör ha för att uppnå just det som är viktigt för framgång.

Vi försöker ständigt utvecklas för att bli bättre. Vår mission är att hjälpa människor och organisationer att uppnå det som är viktigt för dem och att de kan lita på och förvänta sig just det.

Utvärderingar för att mäta effekten av insatserna är därför viktig för både dig som kund, för att se att ni fått det som var förväntat eller mer, men även för oss som ett lärande och kvitto på att vi träffar rätt.

Vi vill vara en aktör som hjälper dig att växa över tiden. Vi tror inte på kortsiktiga kampanjer.

Johan, Cecilia, Isse och Karin sitter på restaurang
Daniel Norburg

Riktade insatser i mindre skala

Har ni ett väl fungerande sätt att arbeta men är i behov av vissa riktade insatser? Vi gör alltid en första analys för att förstå era behov. Inte sällan utmanar vi våra kunder för att hjälpa dem att fatta kloka beslut om reella behov och val av insatser. Nedan har ni ett axplock av våra tjänster som kan kombineras eller användas var för sig:

 • Ledningsgruppsutveckling
 • Teamutveckling
 • Ledarutbildning
 • Medarbetarutbildning
 • Värdegrundsarbete
 • Konflikthantering
 • Handledning/Coaching
 • Mentorskap
 • Testverktyg

Kontakta oss

  Slide

  Våra tjänster

  Rekrytering

  Letar ni ny kollega? Tillsammans hittar vi rätt kompetens för er organisation.

  Interim Management

  Hyr in rätt kompetens eller bli en del av vårt interimsnätverk!

  Organisations-
  utveckling

  Ta ett helhetsgrepp om er organisation.

  Second Opinion

  Känn er säkra i er rekrytering. En rättvis bedömning för både kandidat och företag.

  Affärsutveckling

  Stanna inte upp vid tuffa beslut eller stora förändringar. Vi kan affärsutveckling.

  Employer Branding

  Stärk er företagsidentitet med Employer Branding. För ett starkare arbetsgivarvarumärke.

  Våra experter på området

  Lennart Kinnvall

  Utbildningschef / Senior Konsult
  Daniel Norburg

  Daniel Norburg

  Senior Konsult