Organisationsutveckling

Dagens samhälle, med ökad global konkurrens, kräver nya kunskaper och färdigheter av de personer som arbetar inom företag/organisation. Det räcker inte längre med yrkesskicklighet. Medarbetarnas förmåga att anpassa sitt tänkande, kännande och handlande så att det ligger i linje med företagets/organisationens verksamhetsplan och mål är avgörande för verksamhetens framtid.

Hur?
Tillsammans med er gör vi en grundlig analys och sedan väljer ni i vilken omfattning vi ska finnas med i förändringsarbetet. Våra rådgivare får ofta en ledande roll i processen och de strävar alltid efter att lyfta den befintliga verksamheten. De rådgivare vi erbjuder har lång erfarenhet och är framgångsrika inom sina respektive områden. Genom att skapa förutsättningar så att alla medarbetare kan engagera sig och vara med och påverka lägger vi grunden till ett effektivt arbetssätt med hög trivsel och ett gott resultat.

För vem?
Styrelser, ledningsgrupper och personalstrateger som vill skapa förutsättningar till att företaget/organisationen och dess medarbetare presterar och mår bra.