Organisationsutveckling

fist bump möte

Organisationsutveckling, HR-stöd och proaktivt arbete.

Vi står med öppna armar inför den globala konkurrens som ökar varje dag. Den utmanar och sporrar oss, och styr vår väg framåt. Vi ser ett ökat behov av nya kunskaper och färdigheter av de personer som arbetar inom olika företag och organisationer, framförallt med betoning på mjuka värden. Det räcker inte längre med yrkesskicklighet. Medarbetarnas förmåga att anpassa sitt tänkande, kännande och handlande så att det ligger i linje med er verksamhetsplan och mål, är avgörande för verksamhetens framtid. Vet ni hur arbetsklimatet upplevs i er verksamhet just nu?

Vår metod baseras på energitillförsel – en kraftinjektion. Vi lägger krafterna där ni behöver dem mest, och jobbar nära både HR, ekonomi och ledning för att nå målen.

Vi har många års erfarenhet och har arbetat med både stora och små företag. Samtidigt som vi har en beprövad metod är vi nyfikna och hela tiden flexibla för att snabbt kunna anpassa oss till nya utmaningar.

 

Vi hjälper er navigera från start till mål, och tar fram en plan som passar er. Tillsammans hjälps vi åt att nå målet, och ger samtidigt utrymme till era medarbetare att bidra aktivt.

Hur?

Tillsammans med er gör vi en grundlig analys och sedan väljer ni i vilken omfattning vi ska finnas med i förändringsarbetet. Våra rådgivare får ofta en ledande roll i processen och de strävar alltid efter att lyfta den befintliga verksamheten. De rådgivare vi erbjuder har lång erfarenhet och är framgångsrika inom sina respektive områden. Genom att skapa förutsättningar så att alla medarbetare kan engagera sig och vara med och påverka lägger vi grunden till ett effektivt arbetssätt med hög trivsel och ett gott resultat.

För vem?

För alla som vill skapa förutsättningar till att er organisation fungerar långsiktigt, samtidigt som era medarbetare presterar och mår bra. Styrelser, ledningsgrupper och personalstrateger — välkomna!

 

Våra experter på området

Peter Norburg

CEO
010–33 19 031

Matilda Löf

HR- and Recruitment Consultant
010-331 90 64

Elin Ohlsson

Key Account Manager, Recruitment consultant
010-331 90 62