Med siktet på förändringsledning och strategisk tillväxt

Daniel Norburg
Slide

Möt vår Seniorkonsult Daniel Norburg. I en intervju lyfter han hur vi stöttar företag och organisationer genom tillväxtutmaningar och ekonomiska skiften med personliga möten och anpassad service. Daniel brinner för organisationsutveckling och ledarskapscoaching, där förändringsledning och strategisk tillväxt är nyckelfaktorer och belyser även att hantera motstånd inom organisationer kräver individuell anpassning och inkluderande processer. ”Nya perspektiv, nya möjligheter” är vår ledstjärna, där vi aktivt utforskar alternativa synvinklar och möjliggör oväntade möjligheter.

Vad är ditt namn och vad jobbar du med?

– Jag heter Daniel Norburg och är seniorkonsult på Påverka Nu, en del av ArbetshälsaGruppen.

För någon som inte är bekant med ArbetshälsaGruppen, kan du ge en kort förklaring?

– ArbetshälsaGruppen är en organisation med olika bolag som arbetar med att stödja människor på arbetsmarknaden på olika sätt. Gruppen består av Påverka Nu, där vi fokuserar på interim, rekrytering, organisationsutveckling och ledarskap. AHG Omställning, specialiserar sig på att hjälpa företag vid uppsägningar eller förändringar i tjänster. Vidare finns AHG Redovisning, ett redovisningsbolag som förenklar lönehantering och svåra redovisningsfrågor för företag. Slutligen, Arbetshälsa, det ursprungliga bolaget som grundades för 20 år sedan, som fokuserar på hela HR-tjänsteområdet.

Du möter kunder i olika skeden, vilka utmaningar ser du att många företag och organisationer står inför nu?

– Många företag i tillväxtfas har en utmaning där ledningen är överbelastad och söker resurser för att hantera personalfrågor och få stöd inom HR. Vi ser också, med tanke på den nuvarande konjunkturcykeln, behovet av att stödja företag genom neddragningar och hantera mänskliga resurser på ett optimalt sätt.

Vi lägger extra tid på personliga möten och inledande intervjuer för att förstå och matcha kundens behov på bästa sätt. Och matchar vi inte dem, rekommenderar vi dem vidare till annan part. Det är det viktiga för oss att hitta just de behoven som finns och se om vi kan möta dem på bästa sätt. Det är väl kanske en av de fördelar vi har där vi är väldigt personliga och nära våra kunder i det sätt som vi arbetar på.

Kan du dela med dig av dina tankar kring organisationsutveckling och ledarskapscoaching?

– Jag brinner för utveckling och tillväxt, både för individer och organisationer. Att få vara med och se hur ett företag eller en organisation går igenom en förändringsfas och kommer ut och starkare växer vidare och utvecklas.

Om jag får plocka ut en sak som jag kanske gör allra helst så är det just förändringsledning. Att jobba mycket med vision och målsättningar och leda in i en process där man kommer igenom och kommer högre och längre än vad man gjort tidigare som företag. Och även som människa.

För det är ju alltid två delar. Det är systemet och organisationen, men det är också människorna som ofta behöver gå igenom förändringar i sådana situationer.

Hur hanterar du motstånd inom en organisation, speciellt om inte alla i gruppen är lika entusiastiska?

– Varje situation är unik, och vi försöker förstå och anpassa oss till individernas olika behov. Bekräftelse och att inkludera alla i processen hjälper ofta. Att ge bekräftelse till medarbetare och deltagare genom att lyssna på deras perspektiv och säkerställa att de känner sig som en väsentlig del av processen. Det är viktigt att skapa en känsla av delaktighet och möjlighet till påverkan. Målet är att alla ska känna att de är en del av den gemensamma resan och att resultatet är något vi tillsammans formar, snarare än en påtvingad förändring uppifrån.

”Nya perspektiv, nya möjligheter” – vad tänker du när du hör dessa ord?

– Att förstå att perspektiv spelar en stor roll i hur vi ser och förstår saker. Vi arbetar mycket med att vrida på perspektivet och upplever ofta aha-ögonblick när våra kunder ser möjligheter de inte tidigare sett.

Hur jobbar ni med utveckling och tillväxt?

Ta kontakt!

Daniel Norburg

Daniel Norburg
Senior Konsult

daniel.norburg@arbetshalsa.se

010-331 90 81

Daniel @ LinkedIn

Följ Påverka Nu på LinkedIn

Slide

Fler inlägg