Skapa ett starkt och attraktivt arbetsgivarvarumärke med Employer Branding

Employer Branding
Slide

Vad är ert företag känt för? Vilka värderingar och fördelar erbjuder ni som arbetsgivare? Att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke handlar om att skapa medvetenhet kring er identitet, er kultur och de fördelar som medarbetare får genom att vara en del av ert team. Employer Branding är inte bara en grundpelare i varumärkesbyggande generellt, utan det är också en strategi för att attrahera, engagera och behålla talangfulla medarbetare.

Slide

Kommunikation och marknadsföring både internt och externt

Precis som när ni kommunicerar ert varumärke till era kunder kräver det anpassning när det gäller att kommunicera ert arbetsgivarvarumärke till era medarbetare. Kommunikation och marknadsföring, både internt och externt, måste ta hänsyn till vad som är relevant för varje målgrupp. Men oavsett om ni kommunicerar med era kunder eller medarbetare, så är det centrala att förstå vilka ni är och vad ni gör.

Slide

Bygg ert varumärke inifrån och ut

I vår Employer Branding-tjänst fokuserar vi på att bygga upp ert varumärke inifrån och ut. Vi hjälper er att skapa medvetenhet, förståelse och engagemang bland era medarbetare. Genom att tydliggöra er arbetsgivarkultur och kommunicera era värderingar och syften internt skapar vi en stark grund för ert arbetsgivarvarumärke. Vi ser till att era medarbetare är medvetna om vad ert varumärke står för och hur de kan bidra till att förverkliga era företagsmål.

Slide

Vikten av ett starkt arbetsgivarvarumärke

Som citatet säger: ”Marketing is like asking someone out on a date. Branding is the reason they say yes.” Ert arbetsgivarvarumärke är den avgörande faktorn som attraherar och behåller talangfulla medarbetare. Låt oss hjälpa er att bygga ett starkt och attraktivt arbetsgivarvarumärke genom vår Employer Branding-tjänst.

Slide
Slide

Vill ni skapa ett starkt och attraktivt arbetsgivarvarumärke?

Kontakta Johan så ser vi över möjligheter tillsammans.

Johan Forsander

Johan Forsander
Verksamhetschef Påverka Nu

johan.forsander@paverka.nu

010-331 90 67

Johan @ LinkedIn

Följ Påverka Nu på LinkedIn

Slide

Fler inlägg