Produktionsledare – Brenderup Group

Marknadsledande Brenderup fortsätter sin starka expansionsresa och söker nu en trygg produktionsledare som ser möjligheter till en ny tjänst i bolaget. Är du en tydlig ledare som är förtroendeingivande, prestigelös och kommunikativ och som vill jobba i en platt organisation med snabba beslutsvägar? Har du både ett operativt öga och strategisk höjd – i kombination med en inkluderande ledarskapsstil? Då är det troligt att detta är din nästa utmaning!

Som Brenderups nya produktionsledare blir du en viktig nyckelperson i bolaget och en del av deras spännande utveckling mot nya strategiska mål och ambitioner. Rollen innebär att effektivisera och öka produktiviteten och nyttjandegraden samt säkerställa en fortsatt god ekonomisk utveckling. Det gör du genom att löpande arbeta med optimering av processer ihop med dina 25 medarbetare. Målsättningen med den nya rollen är att öka flexibiliteten och vidareutveckla närvaron i produktionen samt bibehålla hög konkurrenskraft.

Du månar om att personalen har rätt kunskap, information och förutsättningar för att prestera optimalt. Din kommunikativa plattform är bred och du uppskattar det sociala utbytet. Din primära uppgift är att arbeta med daglig styrning genom att leda och fördela arbetsuppgifter. Som produktionsledare arbetar du med att ständigt förbättra arbetsmiljö och kvalitet. Andra ansvarsområden innebär att delta i budgetarbete, följa upp kostnader, öka förståelsen för Lean i produktionen och analysera avvikelser. Du engagerar dig i uppföljning av leveranser, produktivitet och personalkostnader. Vidare stödjer du och vidareutvecklar 3 teamledare genom en nära dialog.

Engelska är koncernspråk och du har regelbundet kontakt med fabriken i Polen. Rollen ingår i Supply Chain och du arbetar tätt ihop med Produktionsplanering, Produktionsteknik och Logistik. Heltidstjänst på dagtid med placeringsort Jönköping. I linje med den stora satsning som görs i Jönköping kommer Brenderup att flytta sin verksamhet till helt nybyggda kontors- och produktionslokaler på Torsvik under senare delen av 2018. Du rapporterar till Fabrikschef.

Du har tidigare flerårig vana av liknande roll. Praktisk erfarenhet väger tyngre än akademiska meriter. Det är dock en fördel om du sedan tidigare har en ledarskapsutbildning att luta dig emot. För rollen krävs flytande svenska samt engelska i tal och skrift. Din datavana är god och du har tidigare arbetat i affärssystem och Excel. Det är starkt meriterande om du har förvärvat kunskaper om att leda lyckosamma förändringsprojekt kring effektivitet och förbättringsåtgärder.

Din personlighet präglas av en öppen och flexibel inställning. Tjänsten passar dig som är ödmjuk och handlingskraftig samtidigt som du är noggrann och vågar fatta beslut för att driva produktionen framåt. Du är en person som trivs som allra bäst när du rör dig ute i produktionsmiljön och du ser fram emot att sätta dig in i dagens tekniska och organisatoriska utmaningar. Du har ett uthålligt och strukturerat förhållningssätt som driver förändringar och utvecklar så väl verksamheten som medarbetaren.

Varmt välkommen med din ansökan via paverka.nu. Vi tillämpar löpande urval. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Jennie Meier 010 – 33 19 068.