Kommunikationschef till Gislaveds kommun

Gislaved

Vill du bli nyckeln till vårt framgångsrika arbete med kommunikation, varumärke och demokratiutveckling?

Vi är en modig arbetsgivare i framkant vad gäller utveckling och ledning. Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig och nyfiken. Du vågar prova nya idéer som ligger i tiden med dagens och morgondagens krav från omvärlden. Du värnar om ditt område men utgår alltid från ett helhetsperspektiv för Gislaveds kommun.

Kommunikation är en strategiskt viktig fråga för Gislaveds kommun och vi söker nu dig som vill fortsätta utveckla detta arbete med oss. Kommunikationsavdelningen är en ny avdelning inom kommunstyrelseförvaltningen och har det betydelsefulla uppdraget att driva och utveckla arbetet inom området kommunikation och varumärke. Avdelningen är en stödfunktion med internt och externt fokus inom kommunikation. Avdelningschefen, som är underställd kommundirektören, ska ha ett samlat ansvar för kommunens kommunikatörer samt grafisk formgivare. Inledningsvis handlar uppdraget om att bygga upp och bemanna den nya avdelningen. Inom uppdraget ryms även ett ansvar för kommunens kontaktcenter, som är en enhet inom kommunikationsavdelningen, och dess enhetschef.

Vill du bli nyckeln till vårt framgångsrika arbete med kommunikation, varumärke och demokratiutveckling ? Välkommen med din intresseanmälan.

Uppdraget är centralt för kommunen och kommunikationschefen ingår därför i ledningsgruppen för kommunstyrelseförvaltningen och kommundirektörens ledningsgrupp. Du har budget- och personalansvar samt ansvarar för att planera, leda, utveckla och följa upp avdelningens verksamhet.

Som kommunikationschef leder du den nya avdelningen och tillsammans med dina engagerade medarbetare driver du utvecklingen inom området. Ditt uppdrag innefattar ett helhetsperspektiv kring kommunikation, såväl internt som externt, samt ansvaret för att hantera relation och kontakt med medborgarna. Du är ytterst ansvarig för press- och mediakontakter. Du ansvarar för alla externa och interna kommunikationskanaler och för att på ett proaktivt sätt fånga upp feedback och agera på detta.

I det interna kommunikationsuppdraget är din målgrupp kommunens samtliga chefer.

Kommunikationsavdelningen ska ge stöd och råd, driva och samordna, följa upp samt ge administrativ service inom området kommunikation och marknadsföring.

Vi erbjuder dig en central roll i en organisation som präglas av korta beslutsvägar och snabb förändringstakt där du får goda möjligheter att bidra till vår fortsatta utveckling.

För att lyckas med uppdraget har du en akademisk utbildning inom kommunikation och marknadsföring, eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du är en erfaren ledare och har bland annat ansvarat för att framgångsrikt driva förändringsarbete. Du är van vid att leda ett kriskommunikationsarbete på strategisk och operativ nivå. Du har bred erfarenhet inom kommunikation, marknadsföring samt kundrelationer och det är en fördel om du verkat inom såväl offentlig politiskt styrd verksamhet och privat näringsliv.

Vem är du? Vi söker dig som har en passion för samhällsfrågor generellt och kommunikation och marknadsföring specifikt. Du har förmågan att ta dig an ditt uppdrag visionärt och strategiskt såväl som operativt. Som person är du trygg i dig själv, prestigelös och med mycket positiv energi. Detta tillsammans med din kommunikativa förmåga skapar förutsättningar att tillsammans med ledningsgruppen, utveckla Gislaveds kommun.

Vi lägger mycket stor vikt vid att dina ledarskapsförmågor och dina personliga egenskaper motsvarar Gislaveds kommuns ledningsvision och värdegrund.

Ansökan

Du skickar in en intresseanmälan via paverka.nu. Har du frågor kontaktar du Bernt Legersjö tel 0766-23 49 07 alt Elin Ohlsson tel 010-331 90 62. Facklig företrädare nås via kontaktcenter 0371-810 00. Sista ansökningsdag är den 11 september. Välkommen med din intresseanmälan.