VD till Aneby Miljö och Vatten AB

Är du en affärsmässig och förändringsinriktad ledare med erfarenhet av- och vilja att, strategiskt och hållbart utveckla och leda en verksamhet framåt?

För att lyckas med vårt uppdrag att bidra till en fortsatt god samhällsbyggnad måste vi tänka innovativt, vara lyhörda och arbeta marknadsinriktat i alla led.

Vi söker dig som vill anta en spännande utmaning med att få det övergripande ansvaret att fortsatt driva och utveckla Aneby Miljö och Vatten. Är du vår nya VD?

I ditt uppdrag som VD har du det övergripande ansvaret för den löpande förvaltningen och utvecklingen av bolaget. Du ansvarar för hela verksamheten, såsom verksamhetsplan, resultat, utveckling och ekonomi liksom för personal, arbetsmiljö och företagskultur. Tillsammans med styrelsen sätter du de övergripande målen för verksamheten.

Rollen innebär mycket kontakt med den kommunala verksamheten och främst samhällsbyggnadsavdelningen. Du informerar i kommunstyrelsens allmänna utskott och fullmäktige.

Du har ett tydligt marknadsperspektiv i allt du gör och drivs av att utveckla och nå innovativa och hållbara lösningar som bidrar till en fortsatt god samhällsbyggnad för kommunen och dess invånare.

Relationsskapande är en viktig del i rollen och du värnar en öppen och god kommunikation både med samarbetspartners, ägare och kommuninvånare. I rollen har du också nära samverkan med grannkommunerna.

Du arbetar nära din personal i det dagliga och har ett coachande ledarskap, där du motiverar till ett utvecklingsinriktat och innovativt arbete för att nå uppsatta mål.

Tillsammans skapar ni en framgångsrik företagskultur för att möta de utmaningar bolaget står inför.

Vi söker dig som har erfarenhet av att leda i förändring och utveckling, med ett stort intresse för miljö och kvalitet, gärna inom renhållnings- och VA branschen.

Vi ser med fördel att du har relevant teknisk universitetsexamen eller motsvarande kunskapsnivå.

Du drivs av att arbeta marknadsinriktat och du har god erfarenhet av att skapa nya samarbeten och affärer och då gärna kopplat till samhällsutveckling.

För att lyckas i tjänsten är det fördelaktigt om du har erfarenhet av offentlig förvaltning och/eller offentliga bolag i en politiskt styrd organisation.

Vi ser vidare att du har ett välutvecklat kund- och miljöfokus samt ett strategiskt och affärsmässigt tankesätt, med insikten om att vissa begränsningar finns då du inom flera delar verkar på en reglerad marknad.

Ditt ledarskap är tydligt men coachande och du värnar om goda interna samarbeten.

Du har pondus men samtidigt en ödmjuk framtoning med en god förmåga att kunna diskutera med både samarbetspartners och ägare och kommuninvånare.

För att lyckas tror vi dessutom att det är viktigt med en stark vilja och förmåga att hitta långsiktiga, innovativa lösningar och samarbeten som bidrar till att skapa en fortsatt hållbar utveckling för bolaget och kommuninvånarna.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din lämplighet för uppdraget.