Affärsorienterad ansvarsområdeschef med CFO-profil

Jönköping

Energisektorn står inför en stor transformation där vi kommer att se ett nytt paradigm runt internet- och digitaliseringsvärlden. Detta tillsammans med den snabba teknikutvecklingen gör att vårt erbjudande ständigt behöver förnyas och förbättras. Vi ska vara relevanta i den nya tiden, vara en god kraft för ett gott samhälle och tillsammans utvecklas med Jönköping.

Jönköping Energi har en samhällsviktig roll där du med din kompetens kan göra skillnad.
Vi är inne i en spännande resa med sikte på en hållbar framtid och söker nu nästa medarbetare som vill följa med på vår resa.

Är du vår nya innovativa och resultatdrivna ansvarsområdeschef för Affärsstöd?

I rollen som ansvarsområdeschef för affärsstöd är ditt främsta uppdrag att driva utvecklingen och skapa förutsättningar för en effektiv och framåtriktad verksamhet inom enheterna ekonomi, inköp/administration samt fastighet och intern service. Sammanlagt, inom enheterna, ingår 30 medarbetare, där du har direkt personalansvar för 5 personer varav två är enhetschefer

I ditt mandat och i dina arbetsuppgifter ingår bland annat att

  • Utveckla och följa upp interna rutiner för ekonomisk styrning och intern kontroll.
  • Tillse att lagar och regler följs och upprätta interna rutiner som följer aktuella regelverk avseende bolagsskatter, redovisning och upphandling.
  • Ta fram riktlinjer i ekonomiska frågor.
  • Säkerställa och tillse att effektiva och affärsmässiga inköp och upphandlingar sker enligt koncernens riktlinjer
  • Företräda koncernen i myndighetskontakter i ekonomiska frågor.
  • Utvärdera efterlevnad av legala krav och regler ur ett ekonomiskt perspektiv.

Tillsammans med dina medarbetare driver du förändrings- och utvecklingsarbete inom Affärsstöd. Du förväntas bidra till att Jönköping Energi är ett attraktivt och framåtriktat bolag som andas utveckling och innovation.

Du ingår i koncernledningen och rapporterar till VD.

Vi söker dig som är utbildad civilekonom och har flera års erfarenhet av arbete i en ledande befattning inom ett medelstort eller större bolag. Har du arbetat inom offentlig sektor ses det som meriterande. Du har god erfarenhet av kvalificerat arbete inom en ekonomifunktion och att driva komplexa processer. Har du arbetat inom ett större processorienterat företag och- eller har erfarenhet från energisektorn är det en merit.

Du är innovativ och trivs med att driva projekt och förändringsarbete och gör det med uthållighet och ett stort resultatfokus.

Ditt ledarskap är prestigelöst men tydligt och med ditt engagemang och din entusiasm har du en förmåga att engagera både medarbetare, chefer och företagsledning. Samspelet med medarbetarna och laget före jaget ser du som nyckeln till framgång.

Din kommunikation är god och du entusiasmerar och stöttar i alla led samtidigt som du kan, när det krävs, vara pådrivande.

Du är lösningsorienterad och har ett stort affärsfokus och drivs av att kunna påverka framtidens Jönköping Energi.

Ansökan

Varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt men senast den 23 maj.

Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Karin Danvall, 010-331 90 66 eller Staffan Johansson, 010-331 90 71.

Vi ser fram emot just Din ansökan!