Enhetschef Park-Gata Lidköpings kommun

Lidköping

Vi söker en strategisk och innovativ chef som vågar prova nya grepp för att utveckla kommunens gång-, cykel- och gatuinfrastruktur, parker och lekplatser och därmed möta framtidens Lidköping som växer med full kraft!

Verksamheten Park och Gata består av 55 personer, fördelat på fyra verksamhetsområden för drift, park, skog-natur och anläggning med trädgårds- och ingenjörskompetens. Till din hjälp har du en chef för respektive verksamhetsområde. Av de 55 personer är det fyra direktrapporterande chefer till dig.

Som enhetschef Park-Gatu ansvarar du för att leda, planera och utveckla arbetet med nyanläggning och förvaltning av parker och gator i det offentliga rummet i Lidköpings kommun. Du driver verksamhetens utvecklings- och förändringsarbete och du blir en viktig del i samhällsbygget Lidköping genom att sätta mål och följa upp verksamheten utifrån kommunens vision och nämndens uppdrag.

Då Lidköpings kommun befinner sig i en stark tillväxtfas ger detta dig möjlighet att bidra till att utveckla verksamheten i en mer strategisk riktning. En stor del av arbetet handlar om att du driver det strategiska utvecklingsarbetet inom verksamheten samt aktivt initierar och utvecklar samverkan och samarbete både inom och utanför kommunen. Du analyserar och följer utvecklingen i omvärlden i syfte att se möjligheter att förbättra verksamheten.

Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och andra strategiska forum som är vägledande för verksamhetens arbete framåt.

Vi söker dig som har en för tjänsten relevant akademisk utbildning gärna då med en teknisk bakgrund. Vidare vill vi att du har flerårig erfarenhet av chefsbefattning. Har du erfarenhet av ledarskap inom offentlig verksamhet och/eller gata- parkverksamhet är det en merit.

I denna rekrytering sätter vi stort värde på dina ledaregenskaper. Ditt ledarskap styrs av ett motiverande och inspirerande förhållningssätt där du leder genom att coacha och delegera ansvar. Du är beslutsmässig med förmåga att se till helheten. Du tar naturligt en ledande roll men på ett prestigelöst och förtroendegivande sätt. Vidare har du integritet och kan stå upp för såväl dina idéer som för dina medarbetares. Utifrån en helhetssyn skapar du samarbeten och synergier inom enheten och övriga delar inom förvaltningen. Du har förmåga att skapa samarbeten och synergier mellan avdelningarna. Du har också en stark kommunikativ förmåga och vana att kommunicera såväl inom den egna verksamheten som externt.

Vi vill att vårt ledarskap ska vara grundat på att alla är ett föredöme och en förebild med personlig omtanke som inspirerar och motiverar våra medarbetare. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och eftersträvar därför en kreativ blandning av medarbetare och en jämn könsfördelning.

Våra medarbetares olika kunskaper, kompetenser och perspektiv skapar nya möjligheter och är en viktig del i att vara en hållbar och välkomnande kommun. Vi eftersträvar och värdesätter de kvaliteter som tex. en jämn könsfördelning, anställda med funktionsnedsättning och olika etnisk och kulturell bakgrund tillför våra arbetsplatser. Vi ser därför gärna en mångfald av sökande till alla våra tjänster. Lidköpings kommun vill arbeta med att skapa den goda arbetsplatsen där alla medarbetare ges möjlighet att bygga upp, utveckla och förbättra sin hälsa genom ett aktivt friskvårdsarbete. Läs mer om vilka förmåner du har när du jobbar i Lidköpings kommun.

https://lidkoping.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-lidkopings-kommun/darfor-ska-du-jobba-hos-oss/

Ansök nedan. Vi tillämpar löpande urval.

Vi ser fram emot din ansökan!