Ekonom med intresse för byggbranschen till OBOS

Strukturerad och driven ekonom med intresse för byggprocesser och markexploatering? Kan det vara du?

OBOS söker sin nästa medarbetare till avdelningen för Mark & Brf som vill vara med och utveckla, analysera och påverka bolagets markinnehav och framtidens byggande.

I rollen som ekonom hos OBOS ingår du i avdelningen för Mark & Brf. Tillsammans med dina kollegor driver du aktivt arbetet med att säkerställa investeringskalkyler och affärsmässigheten i en marktransaktion samt planering och uppföljning av markportföljen. Du är delaktig i finansieringsfrågor kring bostadsrätter och för koncernens kunder generellt.

En del i rollen innefattar också arbete med nya affärslösningar samt att löpande arbeta med förbättringar av avdelningens arbetsprocesser.
I samråd med ekonomiavdelningen arbetar du stöttande i rapportering, budgetering och likviditetsplanering och förser regionerna med rätt underlag och skapar förutsättningar för att bolaget gör rätt investeringar.

Du samarbetar tätt tillsammans med affärsutveckling, projektutveckling och ekonomiavdelningen. Placeringsort är Myresjö tre dagar i veckan, två dagar i veckan kan arbetet ske från annan ort. Du rapporterar till avdelningschefen för Mark & Brf.

Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, särskilt meriterande om du har läst Fastighetsekonomi. Du kan också ha en bakgrund som byggnadsingenjör och förvärvat praktisk erfarenhet i någon form av ekonomiroll inom byggsektorn.
Du som söker bör ha ett grundläggande och stort intresse för bygg och fastighetsbranschen och en vilja och nyfikenhet att vara med och påverka framtidens byggande.

Du har sannolikt tidigare arbetserfarenhet inom ekonomisk styrning och rapportering där analys och kalkyl varit centrala delar i ditt arbete. Har du dessutom erfarenhet av arbete inom mark och exploatering kommer du snabbt känna dig hemma i rollen.

Att arbeta med ständiga förbättringar är något du drivs och motiveras av och kanske har gjort i någon form på tidigare arbetsplats.

Du har en grundläggande administrativ vana och ett modernt arbetssätt avseende dokumentation och IT-hantering. Officeprogrammen och framför allt Excel arbetar du i på en relativt hög nivå.

Du har en god förmåga att självständigt planera och prioritera ditt arbete. Struktur, ordning och hög ansvarskänsla är något som tydligt symboliserar ditt sätt att arbeta.
Med ett stort driv, analytiskt sinne och intresse för utveckling och förbättringar kommer du långt i den här rollen.

Din samarbetsförmåga är mycket god och du är van att kommunicera med såväl interna som externa kontaktytor. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.