Varför och hur använder vi tester?

Ibland får jag och mina kollegor frågan om varför vi använder tester i våra rekryteringsprocesser. Vissa tycker att det känns olustigt och vissa tycker att det är intressant. Någon har aldrig gjort ett test förut och en annan har gjort flera. Jag tänkte ägna detta inlägg åt att förklara lite hur vi ser på tester och vad det kan vara bra för.

Oavsett vilket test du väljer på marknaden, så kan inget test räkna ut en människa till 100%. Vi har valt att jobba med tester som är genomtänka, som genomgår kritisk utvärdering och som ägnar tid åt utveckling och forskning. Vi på PÅVERKA NU ser våra tester som en möjlighet att fördjupa oss i vår egen person och öka förståelsen för andra. Vi vill tillsammans med dig utforska dina möjligheter, styrkor och dina utmaningar. På så sätt kan vi utvecklas, själva och tillsammans med andra.

Vi har också fått frågan om hur mycket testet påverka dina möjligheter i en rekryteringsprocess. Jag skulle vilja ändra på frågan till att börja med, för tester är inte en stämpel på bra/dålig eller ja/nej. Det är ett verktyg för att ta reda på mer om dig och vad du uppskattar, vad du kommer trivas med och hur du ska kunna få rätt förutsättningar i din nya tjänst. Vi vill att du ska få vara hela du, i din nya roll – att du ska få utlopp för hela din dynamik.

Det är inte alla som vet att vi inte bara använder våra olika tester i rekryteringsprocesser. Vi använder också dessa verktyg i grupputveckling, individutveckling, workshops och andra organisatoriska sammanhang där vi har glädje och nytta utav att lära känna varandra mer. Om vi vet mer om våra kollegor – så ökar förståelsen och friktion mattas av och det skapas istället en följsamhet och ett bättre långsiktigt samarbete. I förlängningen mår hela verksamheten bättre och det syns på resultatet!

Tveka in att fråga någon av oss på PÅVERKA NU om du undrar mer över detta. Vi svarar gärna på frågor och vi tycker att ämnet är intressant. Du är välkommen!