Stor efterfrågan av grupputvecklingsprojekt!

PÅVERKA NU gläds åt det ökade intresset för våra tjänster inom grupputveckling. I detta nu arbetar vi med flertalet kunder som alla inser vikten av att skapa toleranta och mer effektiva team. För oss är det inspirerande att skapa insikter hos den enskilda medarbetaren, att öka toleransen i gruppen och framför allt – att med dessa medel skapa en effektiv organisation som maximerar medarbetares styrkor.

Wileys DiSC-verktyg är ett test som mäter kommunikations- och beteendestil. Verktyget ger förutom insikter även information om unika motivatorer och stressfaktorer, konkreta verktyg för hur man så friktionsfritt som möjligt skapar samarbete med någon som har en annan kommunikationsstil än sig själv. Verktyget ger även eget utvecklingsmaterial att använda som utgångspunkt vid exempelvis utvecklingssamtal. Det är ett levande material att arbeta med över tid som skapar mervärde på många nivåer.

Verktyget innehåller fler moduler där projekten kan vidareutvecklas genom dels jämförelserapporter mellan specifika medarbetare och dels gruppkulturkartor med beteendekulturer samt åtgärder för dessa. Vidare finns även ledskapsverktyget ”work of leaders” som metodiskt går igenom alla aspekter i ledarskapet på detaljnivå genom analys av vision, uppslutning och genomförande. Visste du att vi även erbjuder DiSC som är nischad mot sälj för att se vilken typ av försäljning en kandidat passar bäst för?

Vi på PÅVERKA NU är stolta över att få arbeta med mjuka värdena och vi motiveras av att få se människor och organisationer växa genom dessa insatser.