Second Opinion

PÅVERKA NU erbjuder en objektiv kandidatbedömning när du anställer på egen hand. Oavsett om du rekryterar externt eller väljer att lyfta intern kompetens hjälper vi dig att analysera den blivande medarbetarens potential för framgång genom att verifiera prioriterade kompetenser samt bedöma matchning gentemot er företagskultur.

Inledningsvis för vi samtal gällande aktuell tjänst för att identifiera nyckelkompetenser för rollen. Utifrån era behov skräddarsyr vi ett passande testpaket som kan innefatta mätning av kommunikations- och beteendestil, personlighetsinventorium, begåvningstester samt referenstagning. Våra erfarna konsulter utvärderar korrelationer mellan egenskaper samt identifierar motivatorer och stressfaktorer. Vår återkoppling gentemot kandidaten skapar ökad självinsikt vilket är gynnsamt för effektivitet i uppstartsfas. Avslutningsvis sammanställer rekryteraren testresultatet och ger dig som kund en muntlig återkoppling kring hur ni maximerar effekten av er nya medarbetare – samt diskuterar eventuella risker för friktion.

PÅVERKA NU’s certifierade rekryteringskonsulter arbetar med moderna och vetenskapligt säkerställda metoder för att hjälpa våra uppdragsgivare att kvalitetssäkra deras rekrytering.  Detta genom att rekommendera den kandidat som har mest kapacitet för rollen samt har störst positiv påverkan för företaget som helhet.