Executive Search

Inom vårt affärsområde Executive Search rekryterar vi ledare och specialister till positioner inom företagsledning och styrelse. PÅVERKA NU borgar för högt kvalificerade chefsrekryterare med mångårig erfarenhet av kompetensförsörjning på högsta ledningsnivå inom såväl privat som offentlig sektor.

Vi arbetar också med Interim Management, vilket är ett bra sätt att lösa ett tillfälligt ledningsbehov. Vi har ett stort nätverk av både duktiga och erfarna konsulter som står redo att anta nya utmaningar.