Affärs- och Organisationsutveckling

Affärsutveckling

Med en snabb och föränderlig omvärld kan ett företag eller organisation hamna i behov av förändring. Det kan handla om en kraftig tillväxtfas, konsolideringsfas eller ytterligare vidareutveckling. Scenarierna ställer olika krav på ledning, medarbetare och rutinförändringar, såväl administrativt som inom marknad, produktion och ekonomi.

Utifrån företagets eller organisationens förutsättningar kan vi medverka i såväl delar som hela processen – från analys till genomförande! Våra resurser har dokumenterad erfarenhet från såväl privat som offentlig verksamhet.

Organisationsutveckling

Vi står med öppna armar inför den globala konkurrens som ökar varje dag. Den utmanar och sporrar oss, och styr vår väg framåt. Vi ser ett ökat behov av nya kunskaper och färdigheter av de personer som arbetar inom olika företag och organisationer, framförallt med betoning på mjuka värden. Det räcker inte längre med yrkesskicklighet. Medarbetarnas förmåga att anpassa sitt tänkande, kännande och handlande så att det ligger i linje med er verksamhetsplan och mål, är avgörande för verksamhetens framtid. Vet ni hur arbetsklimatet upplevs i er verksamhet just nu?

Vår metod baseras på energitillförsel – en kraftinjektion. Vi lägger krafterna där ni behöver dem mest och jobbar nära HR, ekonomi och ledning för att nå mål och skapa resultat.

Vi har lång erfarenhet av affärs- och organisationsutveckling, där arbetet sträcker sig allt från små till stora företag. Samtidigt som vi har en beprövad metodik är vi nyfikna där vi förhåller oss flexibelt till nya arbetssätt och utmaningar.

Vi hjälper er navigera från start till mål och tar fram en strategisk plan anpassad efter era behov. Vi ser till hela verksamheten och dess medarbetare, där vi tillsammans hjälps åt att nå målet.

Hur?

Tillsammans med er gör vi en grundlig analys och sedan väljer ni i vilken omfattning vi ska finnas med i förändringsarbetet. Våra rådgivare får ofta en ledande roll i processen och de strävar alltid efter att lyfta den befintliga verksamheten. De rådgivare vi erbjuder har lång erfarenhet och är framgångsrika inom sina respektive områden. Genom att skapa förutsättningar så att alla medarbetare kan engagera sig och vara med och påverka lägger vi grunden till ett effektivt arbetssätt med hög trivsel och gott resultat.

För vem?

För alla som vill skapa förutsättningar till att er organisation fungerar långsiktigt, samtidigt som era medarbetare presterar och mår bra.

Styrelser, ledningsgrupper och personalstrateger — välkomna!

Våra experter på området

Jan Ställborn

Senior Specialist Affärsutveckling / Rekryteringskonsult
010-33 19 039

Peter Norburg

Peter Norburg

VD
010–33 19 031